Презентация "Звездного сета" от шеф-повара Маму в ресторане East
EAST Restaurant
05 August 2017